Obszary praktyki w zakresie prawa karnego

 • prowadzenie obrony w sprawach karnych i o wykroczenia, w tym również
  w postępowaniu o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,

 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia,

 • pomoc prawna na wszystkich etapach postępowania karnego – w postępowaniu przygotowawczym, sądowym we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym,

 • obrona skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym,

 • reprezentacja klientów w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne oskarżenie, skazanie i aresztowanie,

 • reprezentacja klientów i obrona w postępowaniach w sprawach nieletnich (postępowanie wychowawcze i poprawcze),

 • obrona w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon