Obszary praktyki w zakresie prawa cywilnego

  • sporządzanie umów cywilnoprawnych,

  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości – zasiedzenie, uwłaszczenie, księgi wieczyste,

  • prowadzenie spraw o ochronę własności,

  • dochodzenie odszkodowań za szkody majątkowe i osobowe, w tym od zakładów ubezpieczeń (wypadki komunikacyjne, szkody ma mieniu, błędy medyczne),

  • prowadzenie spraw lokalowych, obsługa wspólnot mieszkaniowych, eksmisje,

  • odzyskiwanie należności,

  • sprawy z zakresu prawa konsumenckiego,

  • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz prawa autorskiego,

  • sprawy o odszkodowania związane z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,

  • reprezentacja klientów przed sądami i komornikami.