Obszary praktyki w zakresie prawa cywilnego

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,

 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości – zasiedzenie, uwłaszczenie, księgi wieczyste,

 • prowadzenie spraw o ochronę własności,

 • dochodzenie odszkodowań za szkody majątkowe i osobowe, w tym od zakładów ubezpieczeń (wypadki komunikacyjne, szkody ma mieniu, błędy medyczne),

 • prowadzenie spraw lokalowych, obsługa wspólnot mieszkaniowych, eksmisje,

 • odzyskiwanie należności,

 • sprawy z zakresu prawa konsumenckiego,

 • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz prawa autorskiego,

 • sprawy o odszkodowania związane z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,

 • reprezentacja klientów przed sądami i komornikami.

 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon