Obszary praktyki w zakresie prawa administracyjnego

  • doradztwo prawne w sprawach przed organami administracji publicznej (państwowej i samorządowej), ze szczególnym uwzględnieniem spraw
    z zakresu budownictwa, geodezji, planowania przestrzennego, postępowania reprywatyzacyjnego (nieruchomości przejęte na podstawie dekretów rolnego i leśnego) i gospodarki odpadami,

  • reprezentacja klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.